Lễ ký kết hợp tác với TmaxSoft 19/12/2022

2022-12-19

                             Tổng Giám Đốc JI DONG JAE

CEO-JIDONGJAE

                             Lễ ký kết với Tmax