Dịch vụ Tài chính

Dịch vụ Tài chính

Giải pháp Ngân hàng cốt lõi Toàn cầu
 • Đem đến cơ hội tiếp cận hệ thống ngân hàng cốt lõi của Ngân hàng Shinhan cho các ngân hàng nội địa
Giải pháp Self-Business
 • S-Pass : Giải pháp xác thực danh tính
 • S-Auth : Giải pháp sinh trắc học
 • S-Push : Giải pháp UMS
 • S-Monitor : Giải pháp phân tích và giám sát hành vi khách hàng qua điện thoại
Nhập khẩu và điều chỉnh các giải pháp tân tiến từ Hàn Quốc
 • Hợp tác với các công ty cung cấp giải pháp nội địa có mong muốn gia nhập thị trường Việt Nam
Phát triển các giải pháp mang tính địa phương
 • “Căn cứ vào những dự án thành công trong các lĩnh vực tài chính số, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn tốt nhất được tối ưu cho các hoạt động kinh doanh tài chính số”
ISP (Hoạch định chiến lược về thông tin)
Tổng quát

Bằng việc phân tích thị trường trong/ ngoài và xu hướng IT, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược cho Tập đoàn Shinhan và các khách hàng.

Phạm vi cung cấp
1. Phân tích tình trạng hiện thời
 • Áp dụng bộ câu hỏi
 • Nhân viên phỏng vấn thực địa
 • Nghiên cứu tình huống chuyên sâu
 • Phân tích tình trạng hiện thời
 • Trích xuất điểm cần cải thiện
2. Tầm nhìn IT
 • Lập ra tầm nhìn của IT
 • Trích xuất công việc cần làm để cải thiện
 • Chiến lược cụ thể cho từng việc
 • Thiết lập sự ưu tiên cho từng việc
 • Xác định từng giai đoạn công việc
3. Kế hoạch triển khai
 • Lập ra tầm nhìn của IT
 • Trích xuất chương trình giám sát những sự thay đổi
 • Thành lập kế hoạch tổng thế
 • Phân tích và dự đoán hiệu ứng kinh tế
BPR (Tái thiết lập Quy trình Kinh doanh)
Tổng quát

Nhằm mục đích giảm thiểu lượng công việc tại back-office của các chi nhánh, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập hệ thống BPR cho loan, reception và ngoại hối.

Phạm vi cung cấp

Loan

Receipt

Foreign Exchange

Card

Document

ITSM (Quản trị dịch vụ IT)
Tổng quát

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thiết lập quản trị dịch vụ IT để bảo trì quy trình, nguồn lực và kỹ thuật chung trong phạm vi tài chính cho phép và vẫn đạt được chất lượng như thỏa thuận.

Phạm vi cung cấp