Khách hàng của chúng tôi

Mục tiêu hiện tại của Shinhan DS Việt Nam là tập trung vào việc thúc đẩy các hoạt động kinh doanh ICT Toàn cầu và mở rộng các cơ hội đầu tư. Năm nay, Công ty tập trung chính vào việc mở rộng độ phủ IT trong các công ty con thuộc Tập đoàn Tài chính Shinhan và kkhu vực Đông Nam Á

Shinhan Bank Vietnam
  • The largest foreign bank operating in Vietnam
Shinhan Securities
  • Vietnam subsidiary of Shinhan Investment Corp., one of Korea’s leading Securities Brokerage and Investment Banking houses.
Shinhan Finance
  • Shinhan Finance Vietnam is recognized and named The Best Sustainability Development Company Vietnam 2020 by Global Banking & Finance Review, United Kingdom.
Shinhan Life
  • A life insurance subsidiary of Shinhan Financial Group, set a new goal to become a “comprehensive financial services provider that helps customers fulfill their dreams.”
Korean International School
  • A South Korean international school in Ho Chi Minh City, Vietnam. The school serves kindergarten through senior high school. As of 2017 it is the largest South Korean international school in the world