• 2020
  • 11

   Phát triển Dịch vụ rút tiền mặt không cần dùng thẻ tại ATM (Cardless ATM) với Ngân hàng Shinhan Việt Nam

  • 10

   Thiết bị lưu trữ và máy chủ HPE với Tài chính Shinhan Việt Nam

  • 09

   Hệ thống nhận diện khách hàng (EKYC – E-know Your Customer) thông qua phần mềm Spass với Ngân hàng Shinhan Việt Nam

  • 02

   Triển khai Outbound contact center với Ngân hàng Shinhan Việt Nam
   Lắp đặt hệ thống Broadcasting cho Trường Quốc Tế Hàn Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh

 • 2019
  • 12

   Thiết bị lưu trữ và máy chủ EMC SAN với Tài chính Shinhan Việt Nam

  • 11

   Mở rộng mạng lưới khách hàng tại Campuchia

  • 10

   Lễ ký kết MOU với MarkAny

  • 09

   Mở rộng Hoạt động kinh doanh IT (Software, Hardware, Mua bán và vận hành)

  • 08

   Chuyển văn phòng đến Centec Tower

  • 06

   Mở rộng độ phủ IT trong lĩnh vực Ngân hàng (Loan, Digital and System)

  • 04

   ATM Sales và phần mềm giám sát với Ngân hàng Shinhan Việt Nam
   Tư vấn phát triển kho lưu trữ dữ liệu và báo cáo với Công ty Tài Chính Shinhan Việt Nam

  • 03

   Cập nhật Hệ điều hành Window ATM với Ngân hàng Shinhan Việt Nam và Campuchia

  • 02

   Hợp tác với Ngân hàng Shinhan Việt Nam về phần mềm Hiware và công tác bảo trì

 • 2018
  • 11

   Lễ ký kết MOU với RAON Secure

  • 10

   Bước đầu triển khai một số lĩnh vực ngân hàng (Common, Channel and Deposit)
   Triển khai hợp đồng Tích hợp hệ thống với Ngân hàng Shinhan Việt Nam

  • 09

   Lễ ký kết MOU với HCA (Hội tin học TP. Hồ Chí Minh) và Saigon Hub
   Lễ khai trương công ty

  • 06

   Thành lập và đề ra định hướng chiến lược trở thành Công ty cung cấp dịch vụ IT