Về Tập đoàn Tài chính Shinhan (SFG)

Tâp đoàn Tài chính hàng đầu Hàn Quốc

Thu nhập ròng bền vững từ các khoản thu cốt lõi và ROE ổn định nâng cấp chiến lược doanh nghiệp

Chiến lược phát triển và đa dạng hóa toàn cầu

Thành lập nền tảng cho sự phát triển bền vững bằng chiến lựơc phát triển và đa dạng hóa kinh doanh toàn cầu

Quản trị Rủi ro Toàn diện

Duy trì chất lượng tài sản bằng việc quản trị và dự đoán rủi ro một cách chủ động

Tập trung vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng và cổ đông

Triển khai “Tài chính ấm áp” để tạo ra chu kỳ chia sẻ thịnh vượng cho tất cả mọi người

Tổng quan về SFG

Tổng quan về SFG

Mô hình Kinh doanh đa dạng

Top 500 Thương hiệu Ngân hàng
Xếp hạng Công ty Quốc gia
1 ICBC Trung Quốc
5 Wells Fargo Hoa Kỳ
10 JP Morgan Hoa Kỳ
36 DBS Group Singapore
47 Mizuho Financial Group Nhật Bản
63 Shinhan Financial Group Hàn Quốc

* Nguồn: The Banker (T2/2020)

Các Công ty lớn thuộc SFG

Khách hàng và Mạng lưới hoạt động

Lịch sử và Tầm nhìn của Shinhan

Tập đoàn Tài chính Shinhan sẽ hiện thực hóa tinh thần “Vươn tới đỉnh cao” trong hành trình trở thành “Tập đoàn Tài chính hàng đầu thế giới”,
Bằng những kinh nghiệm và thành công tích lũy từ những khủng hoảng và trở ngại.

Hệ Thống Quản Trị Giá Trị

Shinhan WAY – Văn hóa Shinhan

“Shinhan WAY” là một hệ thống giá trị và là kim chỉ nam cho suy nghĩ và hành động của toàn bộ nhân viên Shinhan.

Sứ Mệnh
Mang đến một thế giới tốt đẹp hơn thông qua sức mạnh tài chính

Giá Trị Cốt Lõi
  • Hướng về khách hàng
  • Tôn trọng lẫn nhau
  • Dẫn đầu thay đổi
  • Vươn tới đỉnh cao
  • Tinh thần tự chủ
Tầm nhìn
Tập đoàn Tài chính hàng đầu thế giới

Sứ mệnh

Tài chính ấm áp, Đồng hành cùng tương lai của bạn “Chia sẽ thịnh vượng cho tất cả mọi người thông qua các dịch vụ tài chính sáng tạo”