Dịch vụ IT

Dịch vụ IT

Phát triển và bảo trì phần mềm cho các công ty thuộc Tập đoàn
  • Ngân hàng Shinhan Việt Nam, Bộ phận Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) (ODS, biometrics, automation, mobile app)
  • Vận hành Hệ thống Đầu tư Tài chính Shinhan (IT Lotte GDC Transfer Review)
Mở rộng quy mô kinh doanh toàn cầu của các công ty thuộc Tập đoàn
  • Mở rộng khối Ngân hàng, thẻ và M&A tại Việt Nam
  • Đáp ứng yêu cầu về Công nghệ thông tin
  • Hỗ trợ các công ty thuộc vành đai Châu Á
  • Vành đai châu Á bao gồm Campuchia, Manila, và Indonesia
  • Mở rộng quy mô hỗ trợ ICT
SFL/SDII và mô hình hợp tác