Đối tác của chúng tôi

Sau khi thành lập, công ty đã và đang hợp tác cùng với các công ty IT hàng đầu của Hàn Quốc và Việt Nam trong các dự án kinh doanh và phân phối sản phẩm dịch vụ.

Công ty IT nội địa

Công ty Giải pháp IT Hàn Quốc

Tổ chức và Hiệp hội IT